R-SEENET

Dohledový software určený pro průmyslové routery Advantech.
Shromažďuje veškerá statistická data za pomocí SNMP trapů.

Technologie pod kontrolou

Mějte svou síť plně pod kontrolou!

R-SeeNet je monitorovací systém, který umožňuje dohled nad průmyslovými routery Advantech. Průběžně sbírá informace z jednotlivých routerů v síti a záznamy ukládá do SQL databáze. K vyčítání dat slouží internetový protokol SNMP a tzv. trapy posílané v rámci tohoto protokolu. Získané informace poté systém zprostředkovává uživateli (správci sítě) ve vizuální formě. K dispozici jsou tak údaje o množství přenesených dat, síle signálu, dostupnosti routeru, počtu připojení, teplotě routeru, napájecím napětí a mnoho dalších informací o daném routeru.

Podpora všech průmyslových routerů Advantech

Síla signálu, přenesená data, doba odezvy a další

Webové rozhraní pro zobrazení získaných výsledků

Jedno vyčtení routeru je pouze 500 B přenesených dat

Vyčitání pomocí protokolu SNMP

Možnost instalace i na běžný počítač

Obecné informace

Základní informace

Dohledový systém R-SeeNet se skládá ze dvou samostatných programových částí. První z nich zajišt’uje vyčítání statistik z routerů. Tento program běží jako služba, jež pomocí protokolu SNMP vyčítá statistiky z routeru a ukládá je do SQL databáze. Databáze dohledového systému se skládá ze dvou hlavních tabulek. Jedná se o tabulku Devices, do které jsou vkládány údaje o jednotlivých routerech, a tabulku Stats, do níž se při každém vyčítání vloží jedna statistika pro každý router. Periodu vyčítání je možné zvolit zvlášt’ pro každý router. Při instalaci programu je volena výchozí perioda vyčítání, která je použita, když nastavení periody u routeru chybí. Je vhodné volit periodu s ohledem na celkový počet vyčítaných routerů. Druhou částí dohledového systému R-SeeNet pak je webový prohlížeč sloužící k zobrazení vyčtených a vypočítaných dat.

Pro přístup do systému pro zobrazení výsledků získaných dohledem routerů slouží webové rozhraní. Uživatele tohoto rozhraní rozlišujeme na základě jejich uživatelských oprávnění. Standardě je to uživatel s administrátorským oprávněním (administrator) a běžný uživatel (user), přičemž pouze administrátor má právo přidávat do systému nové uživatele a přiřazovat uživatelská oprávnění (i stávajícím uživatelům). K dispozici je také uživatelský účet označovaný jako superadmin, který je využívaný v situacích, kdy je systémem spravováno více firem. V takovém případě R-SeeNet provozuje jedna z firem a ostatní firmy jej vnímají jako tzv. cloud. Jednotlivé firmy není možné prolínat. O dění ve všech firmách má přehled pouze superadmin, ostatním uživatelům (typu administrator i user) je zpřístupněno dění pouze v rámci té firmy, jíž jsou členy.

Hardwarové požadavky

Hardwarové požadavky na počítač, na kterém poběží R-SeeNet, závisí na počtu sledovaných routerů. Pro standardní počet do tisíce sledovaných routerů postačuje běžný kancelářský počítač s 2 až 4 GB operační paměti a procesorem Intel Core i5. Pro větší počty sledovaných routerů je doporučen serverový počítač alespoň se dvěma procesory, 10 GB operační paměti a velkými rychlými disky kvůli častým přístupům do databáze. Pro zálohu databáze je třeba dostatečně velké úložiště (v řádech desítek GB). Např. denně vytvářená záloha databáze zabírá jednotky GB při několika tisících routerů v R-SeeNetu.

Datová náročnost

Při vyčítání routeru dohledovým systémem se přes protokol SNMP odešle zhruba 500 B a přijme také zhruba 500 B (v závislosti na typu routeru a nastavení vyčítání). To znamená, že při vyčítání každých 15 minut se na jednom routeru pošle zhruba 3 MB za jeden měsíc.

Ke stažení

Software

Dokumentace

Aplikační příručka (PDF)

Příručka, jež detailně popisuje tento software

Brožura (PDF)

Globální brožura k routerům Advantech