Doslova na každém rohu dnes narazíme na prodejní automaty na kávu, nápoje, parkovací automaty, automaty na jízdenky a mnoho podobných. Společnosti provozující tato zařízení mají díky dálkové GSM komunikaci vždy aktuální přehled o funkčnosti automatu, množství zboží, množství mincí a dalších provozních údajích. Odpadá zbytečná pravidelná manuální kontrola a dramaticky se zvyšuje efektivita provozu. Pro koncové spotřebitele přináší komfort v podobě okamžitého odstraňování poruch.