Uživatelské moduly

Představují mechanismus pro rozšíření funkčnosti průmyslových routerů Advantech.
Touto cestou lze Váš router naučit prakticky jakoukoliv novou funkcionalitu.

Nástroje

v2

Captive Portal (TGZ)

Uvítací stránka a QoS pro režim WiFi Hotspot

Daily Reboot (TGZ)

Automatický každodenní restart routeru

Ethernet Mirroring (TGZ)

Zrcadlení portů pro sledování a analýzu komunikace

File Uploader (TGZ)

Periodicky odesílá soubory na zvolený email či FTP server

HTTPS Login Banner (TGZ)

Zobrazí informační banner před přihlašovací obrazovkou

Midnight Commander (TGZ)

Rozhraní pro správu souborů a adresářů

NTRIP Client (TGZ)

Přesnější určení polohy pomocí NTRIP protokolu

Packet Splitter (TGZ)

Duplikuje datový proud na více vzdálených cílů (serverů)

PduSMS (TGZ)

Odesílá SMS zprávy delší než standardních 160 znaků

Pinger (TGZ)

Manuální a automatická kontrola funkčnosti spojení

Send Report (TGZ)

Odesílá System log a Report na email či FTP server

TCP SYN Keep-Alive (TGZ)

Kontroluje TCP spojení se zadanou IP adresou

URL Blocker (TGZ)

Blokuje zadané URL adresy na WiFi rozhraní

Web Terminal (TGZ)

Doplňuje příkazový řádek do webového rozhraní routeru

WoL Gateway (TGZ)

Odposlech komunikace na zadaném UDP portu

v3

Captive Portal (TGZ)

Uvítací stránka a QoS pro režim WiFi Hotspot

Daily Reboot (TGZ)

Automatický každodenní restart routeru

Ethernet Mirroring (TGZ)

Zrcadlení portů pro sledování a analýzu komunikace

File Uploader (TGZ)

Periodicky odesílá soubory na zvolený email či FTP server

HTTPS Login Banner (TGZ)

Zobrazí informační banner před přihlašovací obrazovkou

Midnight Commander (TGZ)

Rozhraní pro správu souborů a adresářů

NTRIP Client (TGZ)

Přesnější určení polohy pomocí NTRIP protokolu

Packet Splitter (TGZ)

Duplikuje datový proud na více vzdálených cílů (serverů)

PduSMS (TGZ)

Odesílá SMS zprávy delší než standardních 160 znaků

Pinger (TGZ)

Manuální a automatická kontrola funkčnosti spojení

Send Report (TGZ)

Odesílá System log a Report na email či FTP server

TCP SYN Keep-Alive (TGZ)

Kontroluje TCP spojení se zadanou IP adresou

URL Blocker (TGZ)

Blokuje zadané URL adresy na WiFi rozhraní

Web Terminal (TGZ)

Doplňuje příkazový řádek do webového rozhraní routeru

WoL Gateway (TGZ)

Odposlech komunikace na zadaném UDP portu

Protokoly

v2

DNP3 Outstation (TGZ)

Umožňuje využití protokolu DNP3

Protocol ALPHA-MODBUS (TGZ)

Převádí protokol Mitsubishi ALPHA2 na Modbus TCP

Protocol BGP (TGZ)

Routovací protokol BGP

Protocol DF1-Ethernet (TGZ)

Převádí protokol DF1 na TCP/IP

Protocol IEC101-104 (TGZ)

Převádí protokol IEC101 na protokol IEC104

Protocol IS-IS (TGZ)

Routovací protokol IS-IS

Protocol MODBUS-RTU2TCP (TGZ)

Převádí Modbus RTU na TCP

Protocol MODBUS-RTUMAP (TGZ)

Router funguje jako buffer pro Modbus data

Protocol MODBUS-TCP2RTU (TGZ)

Převádí protokol Modbus TCP na Modbus RTU

Protocol OSPF (TGZ)

Routovací protokol OSPF

Protocol PIM-SM (TGZ)

Multicast routovací protokol PIM-SM

Protocol RIP (TGZ)

Routovací protokol RIP

Serial2TCP (TGZ)

Komunikace seriového zařízení s více TCP servery

v3

DNP3 Outstation (TGZ)

Umožňuje využití protokolu DNP3

Protocol ALPHA-MODBUS (TGZ)

Převádí protokol Mitsubishi ALPHA2 na Modbus TCP

Protocol BGP (TGZ)

Routovací protokol BGP

Protocol DF1-Ethernet (TGZ)

Převádí protokol DF1 na TCP/IP

Protocol IEC101-104 (TGZ)

Převádí protokol IEC101 na protokol IEC104

Protocol IS-IS (TGZ)

Routovací protokol IS-IS

Protocol MODBUS-RTU2TCP (TGZ)

Převádí Modbus RTU na TCP

Protocol MODBUS-RTUMAP (TGZ)

Router funguje jako buffer pro Modbus data

Protocol MODBUS-TCP2RTU (TGZ)

Převádí protokol Modbus TCP na Modbus RTU

Protocol OSPF (TGZ)

Routovací protokol OSPF

Protocol PIM-SM (TGZ)

Multicast routovací protokol PIM-SM

Protocol RIP (TGZ)

Routovací protokol RIP

Serial2TCP (TGZ)

Komunikace seriového zařízení s více TCP servery

Bezpečnost

v2

Advanced Security (TGZ)

Rozšířené možnosti nastavení zabezpečení

EasyVPN Client (TGZ)

Poskytuje šifrované spojení mezi dvěma sítěmi LAN

Guest (TGZ)

Omezuje konfiguraci routeru pro běžného uživatele

Stunnel (TGZ)

Vytvoří šifrovaný síťový tunel

v3

Advanced Security (TGZ)

Rozšířené možnosti nastavení zabezpečení

EasyVPN Client (TGZ)

Poskytuje šifrované spojení mezi dvěma sítěmi LAN

Guest (TGZ)

Omezuje konfiguraci routeru pro běžného uživatele

Stunnel (TGZ)

Vytvoří šifrovaný síťový tunel

Podpora HW

v2

GPS (TGZ)

Podpora pro GNSS funkcionalitu v routerech

Ethernet Port Detector (TGZ)

Detekuje fyzické odpojení Ethernetového kabelu

wM-BUS CONCENTRATOR (TGZ)

Umožňuje přijímat zprávy od wireless MBUS měřičů

v3

GPS (TGZ)

Podpora pro GNSS funkcionalitu v routerech

Ethernet Port Detector (TGZ)

Detekuje fyzické odpojení Ethernetového kabelu

wM-BUS CONCENTRATOR (TGZ)

Umožňuje přijímat zprávy od wireless MBUS měřičů