Další měřené veličiny

Inovativní systém a komplexní řešení pro online sledování veličin
jako je spotřeba vody, plynu, měření teploty a vlhkosti vzduchu.

Havárie pod kontrolou …

Již v předchozí části webu jsme se zmíli o tom, že jsme schopni nabídnout zákazníkovi inovativní systém měření elektrické energie. Není tomu jinak ani pro další veličiny. Ukázkovým příkladem může být odečet vody v reálném čase. Naše společnost nabízí konzultaci i konkrétní řešení pro odečty spotřeby vody pro průmyslové zákazníky i domácnosti. Řešení se skládá z unikátního HW – integrovaného vodoměru, který má komunikační modul. Ten pak posílá data o spotřebě do aplikace, která je zpřístupňuje svým uživatelům. Aplikace dokáže nastavit automatizační procesy, např. notifikace při překročení plánované spotřeby.

Výhody aplikace odečet vody: 

Komplexní pohled na spotřebu

Podklad pro optimalizaci spotřeby např. úpravou spotřebního chování

Podklad pro správné nastavení záloh na spotřebu vody

Předcházení nepříjemným situacím po obdržení jednoročního vyúčtování od dodavatele vody

Podružné měření – např. nájemníků prostor a zajištění dat pro rozúčtování

Vyhodnocení dlouhodobých trendů

Bezpečnost

Notifikace o nestandardní situaci - zvětšený odběr - porucha

Možno doplnit o zařízení typu "vodostop"

Vodostop na  základě vyhodnocení konkrétní situace zavře přívod vody do budovy a zabraňuje pak škodě na majetku konkrétním činem. Díky připojení do sítě IoT pak o této aktivitě informuje uživatele, který může na dálku přívod vody znovu obnovit, případně zvolit alternativní řešení situace. spotřeby.

Využívané technologie

LORAWAN

Technologie pro přenos dat nové generace. Díky nízké energetické náročnosti na přenos dat se technologie LoRaWAN zaměřuje na zasílání zpráv technického charakteru (např. odečty energií) ze zařízení, fungujících na bateriový pohon. To umožňuje osazovat inteligentní technologií těžko dostupná místa (např. vodoměrné šachty, elektroměrné skříně, apod.).

ČESKé radiokomunikace

Naše spolupráce se společností České radiokomunikace zabezpečí dosah signálu LoRaWAN v lokalitách dle potřeb partnera využtiím vhodných zesilovačů signálu. Úspěšnou realizaci projektů jsme schopni zajistit také díky kombinaci využívání celorepublikové sítě s ostrovními sítěmi. Vždy hledáme cestu, která vede k cíli tou nejvhodnější cestou!

NB-IoT

Technologie Nb-IoT se také řadí do rodiny nízkoenergetických sítí. Výhodou této technologie je téměř všudypřítomný dosah signálu. Tato síť je vhodná také pro aplikace v rámci B2C, např. pro oblast SmartHome.

Podpora mobilních operátorů

Spolupracujeme s operátory T-Mobile, O2 a Vodafone a svým zákazníkům zabezpečíme mimo odbornou konzultaci i dosažení optimálních podmínek ceny vs. technologie pro každý konkrétní projekt.

Ucelené portfolio

Právě díky ucelenému portfoliu partnerských řešení, zastřešených společností Smart-Con a dlouholetými zkušenostmi z oboru Vám naše součinnost přinese takovou hodnotu, jakou očekáváte (úspora, zvýšení efektivity atd…).