V energetice je bezdrátová komunikace využívána vzhledem k jejímu snadnému, rychlému a ekonomicky výhodnému nasazení pro dohled a řízení mnoha technologických zařízení. Samozřejmostí je požadavek na spolehlivost. Bezdrátové spojení může také zálohovat důležité pevné komunikační linky proti výpadku. V teplárenství je bezdrátový přenos dat používán v systémech rozvodů tepla – SCADA systémy pro sběr dat a řízení předávacích stanic nebo sběr dat z měřičů tepla.