Komunikace v energetice

V energetice je bezdrátová komunikace využívána vzhledem k jejímu snadnému, rychlému a ekonomicky výhodnému nasazení pro dohled a řízení mnoha technologických zařízení. Samozřejmostí je požadavek na spolehlivost. Bezdrátové spojení může také zálohovat důležité pevné komunikační linky proti výpadku. V teplárenství je bezdrátový přenos dat používán v systémech rozvodů tepla – SCADA systémy pro sběr dat a řízení předávacích stanic nebo sběr dat z měřičů...

Hlavní aplikační příklady

Přenos obrázků a videa z bezpečnostních IP kamer

Dohled rozsáhlých kamerových systémů

Ovládání pohybu kamer

Připojení zabezpečovacích systémů

Vybranné reference

Bezpečnostní agentury

Připojení IP kamer, zabezpečovací zařízení

Přenos obrazu z kamer dopravních systémů

ČR, Švédsko, Finsko, Norsko, Slovensko, Holandsko…

Trigion- bezpečnostní agentura Holandsko

UMTS přenosy z kamer ve vozidlech – Link na video

Městské policie ČR

Radiové sítě pro ovládání pohybu kamer

SYNTHOS Kralupy a.s

Radiová síť pro zabezpečovací systém EZS