Logistika v dopravě

Doprava je jedno z nejrychleji rostoucích odvětví. Z toho důvodu se rozvíjí aktivity, které směřují k řízení a optimalizaci dopravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o síťové odvětví, provozované na rozsáhlém území, bezdrátové komunikace zde nacházejí široké uplatnění.

Hlavní aplikační příklady

Meterologická měření na vozovkách

Monitorování hustoty provozu silniční sítě

Kamerové systémy

Dohled silniční infrastruktury – dopravní značení, křižovatky, tunely

Parkovací automaty, naváděcí systémy, informační tabule

Kolejová vozidla – měnírny pro napájení trolejových vedení

Systémy zpracování a třídění odpadu

Sledování pohybu a stavu mobilních prostředků

Vybranné reference

Ředitelství silnic a dálnic ČR

GPRS síť pro sběr dat z meteorologických měření na silniční síti v celé České republice

ELTODO, a.s.

GPRS síť pro dohled a řízení veřejného osvětlení, GPRS síť pro monitorování stavu světelných křižovatek

Technická správa komunikací hlavního mĕsta Prahy

Radiová síť pro naváděcí systém na odstavná parkoviště, meteorologická měření a sledování křižovatek v Praze

Přenos obrazu z kamer dopravních systémů

ČR, Švédsko, Finsko, Norsko, Holandsko…

Fleetware

Systém pro sledování pohybu a stavu vozidel v reálném čase, více informací a www.fleetware.cz a www.sledovani.cz