Reklama

Inzerenti platící za zveřejnění reklamy na billboardech očekávají 100% funkčnost těchto zařízení. Reklamní agentura musí mít jistotu, že toto zadání splní. Proto je trvale hlídáno správné střídání reklam, osvětlení a pod. Informace o poruše jsou předávány pomocí GSM. Do multimediálních reklamních panelů v nákupních centrech je potřeba často dálkově...

Hlavní aplikační příklady

Dohled billboardů a pohyblivých reklamních panelů

Aktualizace obsahu video reklamních systémů

Informační kiosky

Informační a naváděcí systémy v dopravě

Mobilní internet ve veřejné dopravě

Vybranné reference

Sitour

Informační systémy v cestovním ruchu na horách ČR a SR (EDGE)

Forelive

EDGE připojení zařízení pro Bluetooth proximity marketing

Technická správa komunikací hlavního mĕsta Prahy

Radiová síť pro naváděcí systém na odstavná parkoviště a informační tabule

Partner pro veřejnou dopravu

MOBILBOARD

Mobilní internet do vozů hromadné dopravy. Marketingové využití pro dopravce z ČR a Slovenska.

Technické řešení