WebAccess/DMP

Softwarový systém poskytující vzdálenou správu průmyslových routerů Advantech.
Umožňuje konfiguraci zařízení z jakéhokoliv místa, kde je webové připojení.

Technologie pod kontrolou

Spravujte své routery odkudkoliv!

WebAccess/DMP je centralizovaná platforma, jež je určená pro správu a diagnostiku průmyslových routerů Advantech jako jsou SmartFlex, SmartMotion, ICR-3231 a mnoho dalších. Tento systém umožňuje uživateli konfigurovat zařízení (jedno i více zároveň) prakticky odkudkoliv, kde je k dispozici internetové připojení. Dále pak je možné provádět aktualizaci firmware nebo třeba stahovat do routerů uživatelské moduly a aplikace. Veškeré změny je možné okmažitě aplikovat na vybraných routerech, nebo požadavky řadit do fronty, není-li zařízení aktuálně připojeno, a vykonat je ve chvíli, kdy je zařízení opět online. Pokud je v routeru povoleno odesílání tzv. SNMP trapů, poskytuje WebAccess/DMP také řadu statistických a diagnostických informací.

Hromadná konfigurace routerů Advantech

Vzdálený přístup odkudkoliv

Statistické a diagnostické informace

Integrace polohy pomocí GPS

Platforma založená na HTML5

Možný přístup k datům přes rozhraní REST

Obecné informace

Základní informace

WebAccess/DMP je softwarový balíček, který umožňuje vzdálenou správu průmyslových routerů Advantech. Management všech zařízení lze provádět prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI), které je postaveno na značkovacím jazyce HTML5. To znamená, že k jeho používání potřebujete pouze webový prohlížeč (podporovány jsou všechny „hlavní“ prohlížeče – Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari a další) a lze k němu přistupovat z jakéhokoliv počítače, tabletu či chytrého mobilního telefonu. K dispozici je také plně funkční API, které umožňuje uživateli vyhledání vzdálených zařízení, jejich konfiguraci a také zjištění aktuálních informací o daném produktu.

Management systém WebAccess/DMP je vybaven mnoha funkcemi, mezi které patří např. sledování polohy daného zařízení. Je-li router vybaven technologií GPS, WebAccess/DMP zobrazí je polohu na mapách Google. Stěžejní funkcí pak je hromadná správa vybraných zařízení. Možné je provádět aktualizaci firmware, stahovat do routerů uživatelské moduly a aplikace nebo provádět hromadnou konfiguraci. O každém zařízení pak jsou k dispozici podrobná statistická a diagnostická data (v routeru však musí být povoleno odesílání tzv. SNMP trapů) jako jsou síla signálu, kvalita signálu, latence, ztracené pakety, dostupnost routeru a mnoho dalšího.

Ke stažení

Uživatelská dokumentace

Uživatelský manuál (PDF)

Manuál popisující tento produkt

Instalační instrukce (PDF)

Příručka popisující proces instalace

Datasheet a brožura

Datasheet (PDF)

Katalogový list k tomuto produktu

Brožura (PDF)

Globální brožura k routerům Advantech