GSM Dataloger DA4

GSM Datalogger DA4 je nízkospotřebové zařízení pro dlouhodobý sběr dat v prostorech, kde není dostupné trvalé síťové napájení. Data je možné odesílat na dispečink a také pomocí SMS na mobilní telefony. U zákazníků bez vlastního dispečinku nabízíme datahosting na webovém serveru, přístupný přes Internet.

Osvědčená technologie

GSM zařízení s velmi nízkou spotřebou

Datalogger DA4 může pracovat v režimu minimální spotřeby (sleep režim), ve kterém pravidelně měří a zaznamenává stavy vstupů. V nastavitelných intervalech pak datalogger odesílá zprávy s historickými hodnotami. Pokud dojde k dosažení přednastavených limitů – při překročení průtoků, tlaku atd. – odešle varovnou zprávu okamžitě. Nedochází-li k odesílání dat. je modem dataloggeru trvale v režimu spánku, což je výhodné z hlediska úspory kapacity akumulátoru / baterie. V on-line režimu s trvalým napájením se z DA4 stává GSM telemetrická stanice s až 11x vstupy ideální pro vodárenství a ČOV. S dispečinkem nebo dalším zařízením komunikuje DA4 vestavěným modemem s volbou GSM–GPRS nebo SMS režimu. Data mohou být také zasílána formou SMS přímo na mobilní telefony nebo ukládána na webovém serveru – datahosting. Komunikační protokol je možné vybírat z několika standardních typů: MODBUS, IEC104, RDS, HTTP, SMS text, binární SMS. Díky tomu je možné připojit DA4 na běžné dispečerské systémy (SCADA) nebo integrovat do jiných systémů podporujících uvedené protokoly.

Režim spánku

V GSM dataloggeru DA4 je možné využívat management napájení. Při trvající nečinnosti se přepne GSM Datalogger do režimu nízké spotřeby, kdy je odebíraný proud velmi nízký (100 μA). Čas přepnutí do tohoto stavu je programově nastavitelný. Probuzení GSM Dataloggeru do online režimu je možné změnou stavu na portu nebo z dispečerského pracoviště.

Plastové provedení

Promyšlená správa napájení

1× RS232

Volitelně - RS232, RS485, MBUS

Více než 50 implementovaných průmyslových protokolů

Rozšířený průmyslový teplotní rozsah -20 °C až +55 °C

Napájecí napětí 10 až 30 V

Vybrané aplikace

Vodárenství – sběr dat z vodoměrných šachet a dalších objektů

Meteorologie a hydrologie – sledování hladin toků, množství srážek, teplot

Doprava a stavebnictví – sledování silnic, statiky konstrukcí

Seismické jevy – zaznamenávání seismické aktivity a stability hornin

Klíčové vlastnosti

Použitá technologie

GSM-GPRS + Management napájení 

Komunikační rychlost

Download: 85.6 kb/s
Upload: 42.8 kb/s

Rozhraní

1× komunikační rozhraní RS232

Volitelné rozhraní

1× volitelné rozhraní RS232, RS485, RS422, M-BUS

I/O port

1× I/O port – 5 programově nastavitelných analogových/digitálních vstupů/výstupů CIO

Průmyslové protokoly

Více než 50 protokolů pro připojení průmyslových zařízení.

Rozsah napájecího napětí

+10 V až 30 V stejnosměrných

Provozní rozsah teplot

-20 °C až +55 °C

Rozměry

30 × 90 × 102 mm (plastový výlisek, upevnění na lištu DIN 35 mm)

Váha

150 g

Ke stažení

Uživatelská dokumentace

Uživatelský manuál (PDF)

GSM Dataloger DA4

Produktový list

Prospekt (PDF)

GSM Dataloger DA4

Software

ModemWin (ZIP)

Software pro konfiguraci CGU 04i