Environmentální měření

Voda, vítr, zemětřesení, radiace. Stále častěji jsme svědky živelných přírodních katastrof. Dostatečné množství měřících bodů a přenos jejich informací v reálném čase umožňuje včas varovat postižené oblasti a ochránit lidské životy. Předpověď počasí, čistota ovzduší, možnost chemického znečištění, to jsou informace důležité pro každého. Z toho důvodu je...

Hlavní aplikační příklady

Přenos dat z meteorologických čidel

Měření čistoty ovzduší

Protipovodňové systémy, varovné informační systémy obcí, průmyslových podniků

Sledování sopek, předvídání zemětřesení a dalších přírodních katastrof

Detekční systémy úniků plynu, radiace

Vybranné reference

ENVITECH Bohemia

EDGE komunikace pro stanice automatického imisního monitoringu ČR

Sledování sopečné aktivity

Island, 3G a EDGE komunikace

Meteorologie a seismologie

Řecko, Kyrgyzstán, Itálie (3G, EDGE)

DIAMO s.p.

GPRS monitorování úniků metanu v opuštěných dolech

RWE Gas Storage

Radiová síť pro přenos seismologických informací v okolí podzemních zásobníků plynu

Povodí Odry, státní podnik

Radiová síť pro přenos dat ze srážkoměrných stanic, limnigrafů a přehrad do řídícího centra

Případové studie

Monitoring aktivních vulkánů