Voda, vítr, zemětřesení, radiace. Stále častěji jsme svědky živelných přírodních katastrof. Dostatečné množství měřících bodů a přenos jejich informací v reálném čase umožňuje včas varovat postižené oblasti a ochránit lidské životy. Předpověď počasí, čistota ovzduší, možnost chemického znečištění, to jsou informace důležité pro každého. Z toho důvodu je pro všechny měřící a varovné systémy vyžadována on-line komunikace.