Rozmach kamerových systémů a jejich časté nasazení v místech bez pevné komunikační infrastruktury vyžaduje rychlý bezdrátový přenos dat. Mobilní sítě 3G (UMTS) se díky vysokým přenosovým rychlostem a nízké ceně stávají jedním z nejefektivnějších řešení. Moderní zabezpečení budov a dalších objektů se bez dálkové komunikace rovněž neobejde. Pro mnoho aplikací je klíčová mobilita, což zajišťují právě GSM a 3G sítě.