Plyn a ropné produkty

V systémech dopravy ropných produktů a plynu je velké množství měřících a technologických stanic, jejichž data je třeba přenášet do řídících uzlů. Bezdrátovými komunikacemi lze přenos velice efektivně realizovat i na rozsáhlém prostoru, na kterém je distribuční systém rozprostřen.

Hlavní aplikační příklady

Přenos dat ze systémů monitorování úniků na vedeních ropných produktů

Dohled regulačních stanic plynu

Dohled zásobníků plynu

Přenos dat z měřičů plynu

SCADA systémy

Vybranné reference

GAS NATURAL (Španělsko)

GPRS síť pro přenos dat z regulačních staniczení

ČEPRO a.s.

 zdvojená redundantní GPRS síť pro přenos dat z měřících stanic produktovodů…

SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve Kaučuk)

Zdvojená kombinovaná rádiová a GPRS síť pro přenos dat z měřících stanic na produktovodu

Produktovody (Egypt, Sýrie)

GPRS sítě pro monitorování úniků

RWE Gas Storage

Radiová síť pro přenos seismologických informací v okolí podzemních zásobníků plynu