R-WebDog

Dohledový software určený pro průmyslové routery Advantech.
Monitoring a správa zákazníků připojujících se k Internetu prostřednictvím WiFi.

Technologie pod kontrolou

Dokonalý přehled o své WiFi síti!

R-WebDog je námi vyvinutý monitorovací nástroj, jenž je určený pro dohled a správu klientů připojujících se k Internetu prostřednictvím WiFi sítí, které jsou provozované pomocí průmyslových routerů Advantech. Tento systém průběžně sbírá informace o jednotlivých připojených uživatelích a také o routerech, prostřednictvím nichž se tito uživatelé k Internetu připojují. Záznamy jsou ukládány do SQL databáze, na základě které jsou pak tvořeny podrobné statistiky informující o činnosti uživatelů i zařízení využívajících nástroj R-WebDog. Provozovatelé WiFi sítí tak mohou získat dokonalý přehled o využití jimi poskytovaného internetového připojení.

Podpora všech průmyslových routerů Advantech

Webové rozhraní pro zobrazení získaných výsledků

Podrobné statistiky a přehledné grafy

Design uzpůsobený rychlému a snadnému použití

Konfigurace automatické aktualizace

Přihlašovací stránka plně v režii poskytovatele

Obecné informace

Základní informace

Monitorovací nástroj R-WebDog lze označit jako nadstavbu tzv. captive portálu (uživatelský modul Captive Portal). Jedná se o systém dohledu a správy klientů připojujících se k Internetu prostřednictvím WiFi sítě. R-WebDog zároveň umožňuje monitorovat a spravovat routery, pomocí nichž se zákazníci připojují. Před běžným připojením k Internetu je každý uživatel přesměrován na speciální webovou stránku – captive portál. Tato stránka bývá typicky využívána pro autentizaci přistupujícího uživatele nebo pro jakékoliv informační oznámení (podmínky použití, reklamní banery apod.). Je-li vyžadována autentizace, získá zákazník přístup k Internetu ihned po zadání správných přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a heslo). Přesměrování na speciální webovou stránku se provádí pouze při prvním přístupu k Internetu.

Technické řešení

Pro funkci nástroje R-WebDog musí být v každém routeru nahrán uživatelský modul Captive Portal, který zajišt’uje zobrazení uvítací stránky a komunikaci s R-WebDogem ve formě posílání statistik a umožnění administrace.

Na schématu níže je znázorněn proces připojení zákazníka k Internetu. Zákazník se prostřednictvím WiFi sítě připojí k místnímu routeru s přímým připojením k Internetu. Při prvním přístupu dojde okamžitě k přesměrování na uvítací stránku, kterou zajišt’uje uživatelský modul Captive Portal. Zde je zákazník vyzván k zadání přihlašovacích údajů. Pokud proběhne autentizační proces úspěšně (je zadáno správné jméno a heslo), získá zákazník standardní přístup k Internetu.

Ke stažení

Uživatelská dokumentace

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (PDF)

Manuál popisující tento produkt

Brožura

Brožura (PDF)

Globální brožura k routerům Advantech