Telekomunikace

Doslova na každém rohu dnes narazíme na prodejní automaty na kávu, nápoje, parkovací automaty, automaty na jízdenky a mnoho podobných. Společnosti provozující tato zařízení mají díky dálkové GSM komunikaci vždy aktuální přehled o funkčnosti automatu, množství zboží,...

Logistika v dopravě

Doprava je jedno z nejrychleji rostoucích odvětví. Z toho důvodu se rozvíjí aktivity, které směřují k řízení a optimalizaci dopravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o síťové odvětví, provozované na rozsáhlém území, bezdrátové komunikace zde nacházejí široké...