Environmentální měření

Voda, vítr, zemětřesení, radiace. Stále častěji jsme svědky živelných přírodních katastrof. Dostatečné množství měřících bodů a přenos jejich informací v reálném čase umožňuje včas varovat postižené oblasti a ochránit lidské životy. Předpověď počasí, čistota ovzduší,...

Reklama

Inzerenti platící za zveřejnění reklamy na billboardech očekávají 100% funkčnost těchto zařízení. Reklamní agentura musí mít jistotu, že toto zadání splní. Proto je trvale hlídáno správné střídání reklam, osvětlení a pod. Informace o poruše jsou předávány pomocí GSM....

Plyn a ropné produkty

V systémech dopravy ropných produktů a plynu je velké množství měřících a technologických stanic, jejichž data je třeba přenášet do řídících uzlů. Bezdrátovými komunikacemi lze přenos velice efektivně realizovat i na rozsáhlém prostoru, na kterém je distribuční systém...

Transport

Společnosti provozující telekomunikační sítě (mobilní/fixní operátoři, poskytovatelé Internetu, poskytovatelé privátních sítí) stále častěji nabízejí zřízení přípojek z libovolného místa. Tam kde není efektivní budovat fixní připojení, je nejlepší použití mobilních 3G...

Komunikace v energetice

V energetice je bezdrátová komunikace využívána vzhledem k jejímu snadnému, rychlému a ekonomicky výhodnému nasazení pro dohled a řízení mnoha technologických zařízení. Samozřejmostí je požadavek na spolehlivost. Bezdrátové spojení může také zálohovat důležité pevné...