Logistika v dopravě

Doprava je jedno z nejrychleji rostoucích odvětví. Z toho důvodu se rozvíjí aktivity, které směřují k řízení a optimalizaci dopravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o síťové odvětví, provozované na rozsáhlém území, bezdrátové komunikace zde nacházejí široké...