Inzerenti platící za zveřejnění reklamy na billboardech očekávají 100% funkčnost těchto zařízení. Reklamní agentura musí mít jistotu, že toto zadání splní. Proto je trvale hlídáno správné střídání reklam, osvětlení a pod. Informace o poruše jsou předávány pomocí GSM. Do multimediálních reklamních panelů v nákupních centrech je potřeba často dálkově aktualizovat obsah a měnit reklamní spoty. Rozmanité proměnné informační tabule nebo naváděcí systémy v dopravě vyžadují on-line aktualizaci zobrazovaných údajů, což bezdrátová komunikace efektivně řeší.